Galicia

 
Contacta, sigue las noticias y actividades, colabora... enREDate con la RSP:

Galicia
rspvigo@gmail.com Vigo

 

Todas las noticias de la red de Galicia

Recollida Solidaria

En Vigo as estudantes somos conscientes das situacións precarias na que algúns e algunhas compañeiras viven. Por iso neste exercicio de solidaridade xunto coa RSP de Vigo recolleremos alimentos para quenes os precisen.

Cine Forum

O día 7 de xaneiro (Praza da Porta do Sol, BIS 11 entrechan, 36202 VIGO), SSyVV organiza un cirefoum onde visualizaremos o filme "indefensa", unha película que amosa a crueza da violencia machista no ámbito da parella.


Páginas